Ο «Special One» ρωτήθηκε για την ποινή αποκλεισμού της Manchester City από το Champions League, αναφέροντας ότι αυτό δεν αλλάζει