Ο «παρεξηγημένος», καθαρά βρετανικός, όρος «Soccer»