λευτέρης μιχαλούδης

Γιατί ο παράδεισος να είναι μπλε…

Ο φίλος μας ο Λευτέρης έφυγε νωρίς, όμως οι άνθρωποι πραγματικά φεύγουν όταν τους ξεχνάς κι αυτό το κείμενο καλείται να δείξει πως εμείς δεν θέλουμε να τον ξεχάσουμε. Είχα την τύχη να «γνωρίσω» τον Λευτέρη περισσότερο από τα…