Αντεμπάγιο Ακινφένουα: Ο «χοντρός» που αψήφησε την ποδοσφαιρική βαρύτητα