Λάρι Λόιντ: Ο πιο «σκληρός» του Κλαφ δεν είναι πια στη ζωή