Μέγας είσαι Weaver και θαυμαστά τα έργα σου!

Μία δεκαετία πίσω, η φήμη της Harrogate Town δεν ξεπερνούσε τα τοπικά σύνορα της ομώνυμης πόλης και τώρα, χάρη στον θαυ